Marjolein Knoppers

Over mij

Marjolein Knoppers werkt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en heeft ruime ervaring in het begeleiden en behandelen van (jong-)volwassenen met uiteenlopende hulpvragen. Ze merkte in haar werk steeds vaker dat er naast de psychosociale behandeling en begeleiding, behoefte was aan praktische en concrete hulp. Aan iemand die thuis komt en begeleiding en coaching biedt om ordening aan te brengen in huis. Omdat er raakvlakken zijn tussen chaos in je hoofd en chaos in je huis, ontstond het idee om een combinatie te maken van twee beroepen: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en Professional Organizer.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige verleent hulp, begeleiding of behandeling aan mensen met psychische problemen of psychiatrische aandoeningen, die vaak ook te kampen hebben met allerlei andere moeilijkheden op uiteenlopende levensgebieden. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige probeert het functioneren te verbeteren en klachten te verminderen. Ook probeert ze terugval te voorkomen.

Professional Organizer

Het beroep Professional Organizer is afkomstig uit Amerika. In 1997 is het beroep in Nederland geïntroduceerd en is er een beroepsvereniging opgericht, de NBPO. De verwachting is dat de behoefte aan Professional Organizers zal toenemen vanwege de alsmaar groeiende informatiestroom, het hoge leeftempo en de grote werkdruk. De Professional Organizer begeleidt en adviseert bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte. Een Professional Organizer helpt u keuzes te maken die u in staat stellen gestructureerder te denken en te werken, effectiever om te gaan met tijd, ruimte en middelen en meer grip op uw leven en energiebalans te krijgen.