Informatie voor particulieren

Iedereen heeft wel eens te maken met een situatie waarin uw leefomgeving ‘uit balans’ is, veranderende omstandigheden, tijdgebrek, onverwachte gebeurtenissen. Soms zijn deze situaties eenvoudig op te lossen, maar het kan ook zijn dat u vastloopt en dat u er niet toe komt om orde op zaken te stellen.

Een aantal voorbeelden:

 • U heeft te maken met structurele chaos en drukte in uw hoofd.
 • U heeft te maken met langdurige ziekte, waardoor u uw leven drastisch moet aanpassen.
 • Er is sprake van verzamelwoede.
 • U raakt steeds meer de grip kwijt in uw dagelijks leven.

Herkent u zich in één van bovenstaande voorbeelden? Dan is dat het moment om Balans in hoofd en huis in te schakelen.

Wat biedt Balans in hoofd en huis:

 • Gedragtherapeutische doelen opstellen om zo gewenst gedrag te kunnen aanleren ( bijv. bij gewoontes die chaos veroorzaken)
 • Begeleidingsgesprekken
 • Cognitieve training gericht op ordening en planning
 • Ondersteuning bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 • Hulp bij structuur aan brengen d.m.v. dagindeling, dagprogramma's en agendabeheer

Werkwijze en kosten:

Wanneer u contact met mij hebt opgenomen, maken we een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis waarin uw wensen worden besproken en de mogelijkheden die Balans in hoofd en huis kan bieden. Ik kom op huisbezoek, dit heeft als voordeel dat er gelijk zicht is op meerdere  levensgebieden ( thuissituatie, sociale omgeving)
Aan de hand van dit gesprek maken we een plan van aanpak waarin de volgende punten aan de orde komen:

 • De geschatte tijd voor de opdracht
 • De planning van de werkafspraken
 • De kosten; in sommige gevallen kan de zorg vergoed worden door de zorgverzekeraar.
 • Balans in hoofd en huis heeft WMO- contracten met de gemeenten Lochem, Zutphen, Apeldoorn, Voorst en Brummen.