Voor verwijzers

Als sociaal psychiatrische verpleegkundige / professional organizer ben ik als ZZP-er in te zetten. Ik verleen gespecialiseerde hulp, begeleiding of behandeling aan mensen met psychische problemen of psychiatrische aandoeningen, die vaak ook te kampen hebben met allerlei andere moeilijkheden op uiteenlopende levensgebieden.

De doelgroep is cliënten met psychische of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld cliënten die kampen met ADHD, persoonlijkheidsproblematiek, bipolaire stoornis, cognitieve achteruitgang of verzamelstoornis. Ik werk met (jong-)volwassenen en ouderen.

Ik heb brede kennis van de sociale kaart en ben gewend om de samenwerking aan te gaan met andere instanties. Mijn werkwijze is erop gericht om de cliënt in zo'n kort mogelijke tijd inzicht te geven in zijn klachten en problemen en handvatten te bieden om de regie over zijn eigen situatie weer terug te krijgen.

Balans in hoofd en hoofd heeft WMO-contracten met de gemeenten Lochem, Zutphen, Apeldoorn, Voorst en Brummen. In deze gemeenten biedt Balans in hoofd en huis gespecialiseerde individuele begeleiding via Zorg in Natura.

Aanbod

  • Gedragstherapeutische doelen opstellen om zo gewenst gedrag te kunnen aanleren (bijv. bij gewoontes die chaos veroorzaken)
  • Begeleidingsgesprekken
  • Cognitieve training gericht op ordening en planning
  • Ondersteuning bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
  • Hulp bij het aanbrengen en behouden van structuur, dit kan d.m.v. dagindeling, dagprogramma's en agendabeheer
  • Psycho-educatie
  • Het vinden en behouden van balans tussen draagkracht en draaglast

Registraties

Logo undefined
Logo undefined
Logo undefined
Logo undefined
Logo undefined
Logo undefined