Informatie voor verwijzers

Als sociaal psychiatrische verpleegkundige/professional organizer ben ik als ZZP-er in te zetten. Ik verleen gespecialiseerde hulp, begeleiding of behandeling aan mensen met psychische problemen of psychiatrische aandoeningen, die vaak ook te kampen hebben met allerlei andere moeilijkheden op uitéénlopende levensgebieden.

De doelgroep zijn cliënten met psychische of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld cliënten die kampen met ADHD, persoonlijkheidsproblematiek, bipolaire stoornis, cognitieve achteruitgang of verzamelstoornis.
Ik werk met (jong) volwassenen en ouderen.

Ik heb brede kennis van de sociale kaart en ben gewend om de samenwerking aan te gaan met andere instanties.Mijn werkwijze is erop gericht om de cliënt in zo'n kort mogelijke tijd inzicht te geven in zijn klachten en problemen en handvatten te bieden om de regie over zijn eigen situatie weer terug te krijgen.

  • Balans in hoofd en huis heeft WMO- contracten met de gemeenten Lochem, Zutphen, Apeldoorn, Voorst en Brummen.

In bezit van kwaliteitskeurmerk Professional voor Volwassenen inclusief:  

  • ISO  9001:20115-kwaliteitssystemen
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG): 2018
  • ISO 15224:2017- ISO 9001 voor de zorg
  • ISO 26000: 2010- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • WKKGZ 2016 inclusief verwisplicht
  • Veilig thuis/Handelingsprotocol
  • Governancecode Zorg
  • Wet Maatschappelijk Ondersteuning